Jeroen schrijft

Artikelen en columns met politieke of professionele inslag over nieuwe democratie, programmasturing, sociaal beleid, kwaliteitsbesef en openbare orde. Geschreven vanuit een achtergrond in opbouwwerk, communicatie, public management en gemeentepolitiek.