Jeroen leest

MAVO, MEAO, Sociale Academie, de Master Public Management en vakopleidingen communicatie en bestuur: de boekenkast staat vol. Maar deze publicaties over de verhouding tussen burger en bestuur zijn een vertaling naar de praktijk.

01 Wil tot verschil VNG cie Toekomst lokaal bestuur – 2006

02 Startdag burgerparticipatie Oude IJsselstreek Sonja Ammerlaan:VNG – juni 2009

03 Burgerbegroting BZK Joop Hofman – 2011

04 Localism Act England – 2011

05 Vertrouwen in burgers WRR – 2012

06 Loslaten in vertrouwen Rob – 2012

07 – Loslaten in vertrouwen Rob~pamflet gemeenteraden – 2014

08 De vierde D oratie Job Cohen – jan 2015

09 Agenda lokale democratie Minister BZK mrt 2015

10 G1000, ervaringen met burgertoppen Boogaard & Michels e.a. – april 2016

11 Raadslid in verbindende democratie Rob-advies – april 2016

12 Maatwerkdemocratie VNG Denktank – juni 2016

13 Meervoudige democratie VNG-cie Toekomstgericht lokaal bestuur juni 2016

15 Laat de burger beslissen – Hans Alberse BinnenlandsBestuur – okt 2016

16 Wees blij met Code Oranje Minister Plasterk en BertBlase BinnenlandsBestuur – nov 2016

17 Verkenning voor een democratieagenda BZK nov 2016

18 Ontwikkelagenda lokale democratie 2017-2022 VNG

19 Over ontwikkelagenda lokale democratie Koos Janssen VNGmagazine – dec 2016

20 Een moderne democratie – Leyenaar en Nehmelman_BinnenlandsBestuur – maart 2017

21_Noties democratienota’s_2016-17

22 Raad op weg naar 2020 Pruim BinnenlandsBestuur mei 2017

23_Politiek toe aan emancipatie_Wallage_BinnenlandsBestuur_juli2017

24_Democratie is meer dan politiek alleen_Rob_2017

25_Een lokaal democratisch akkoord_VanZuylen-VanLeuven_BinnenlandsBestuur_sept2017

26_ToekomstbestendigeDemocratie_BasdeGaayFortman_Griffiersjaarboek2017

27_De Grondwetwijzer voor gemeenten_De Gaay Fortman_Prometheus2018

28 Wethoudersbrief met suggesties voor lokale democratische vernieuwing

29 Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden – Rob febr 2018

30 Alternatieven voor de lokale democratie?-IenOresearch-VrijNederland-Nieuwsuur-febr2018

31 Online burgers betrekken_Van Keulen en Korthagen – Griffiersjaarboek2018

32 Digitale democratie in de praktijk_Pieterse en De Zeeuw – Griffiersjaarboek2018

33 Stemhulpen en de rechtsstaat – Bas en Olivier de Gaay Fortman – Griffiersjaarboek2018

34 Grondwet van waarde voor gemeentepraktijk – De Gaay Fortman en Van Bennekom – Burgemeestersblad NGB – nov 2018

35 Thorbecke lezing minister Ollongren – okt 2018

36 Moreel Leiderschap – interview Brenninkmeijer – BinnenlandsBestuur febr 2019